Regenerativ turism

Regenerativ turism innebär att turismen återbildar och återskapar värde till den plats turismen utgår ifrån. Till skillnad från hållbar turism, som ofta fokuserar på att undvika negativ påverkan, strävar regenerativ turism efter att turismen ska nära, bidra, stärka och utveckla så att destinationen kan blomstra.

Regenerativ turism ger möjlighet till meningsfull turismutveckling och dialog. Den ser den större bilden, är holistiskt och samhällsfokuserat. Det kräver att alla aktörer, både företag, främjarorganisationer, civilsamhälle, resenärer, beslutsfattare och andra intressenter ser att de alla spelar en roll och påverkar turismens effekter.

Den regenerativa turismen tar hela tiden utgångspunkt i platsens unikitet. förutsättningar och specifika behov av lösningar snarare än besökarens begär, önskemål och vilja.

Det här är inte regenerativ turism

Klimatkompensation, skräp-plockar-event och arbete för att garantera att barnarbete inte utförs i värdekedjan är alla exempel på aktiviteter för att bidra till en mindre ohållbar turism men det är inte regenerativt.

Ovan handlar om att återställa det som en gång var eller upprätthålla befintlig lagstiftning och inte om att utveckla eller förbättra.

Att hantera den skada en redan orsakat är ett minimiansvar vi alla måste ta . Att arbeta med att skapa hållbarare turism är inte fel. Däremot behöver hela resebranschen, både besöksnäring och den globala turismen, utveckla sitt arbete med att bli mer regenerativa eftersom turismen i sig också förstör på olika sätt.