Analys för hållbar turism

Nästan allt utvecklingsarbete behöver börja med kunskap och analys. I analysarbetet inventerar vi det arbete som redan görs och identifierar utvecklingsområden. Vi formulerar en tydlig nulägesbeskrivning och skapar målbilden. Där framträder vilken förändring som behöver ske. Analysen kan göras i liten och stor skala och skräddarsys.

Hör av er så diskuterar vi upplägg och pris utifrån era behov och förutsättningar. Nedan finns exempel på ramverk som analysen kan utgå ifrån.

Workshop: Spiralen för vår unika plats

Efter föreläsningen Turismens gränser – regenerativ turism för välmående planet följer med fördel workshopen Spiralen för vår unika plats – turismens kraft och gränser där vi bor och verkar. Självskattning, diskussion och analys av hur verksamheten är regenerativ, hur nära gränsen ni är för ohållbar turism och vilka risker de finns att jobba med.

GSTC-analys

Omfattande analys som utgår från kriterierna för den globala standarden för hållbar turism, GSTC. Detta är ett utmärkt förarbete till en kommande certifiering som innebär en kvalitetsstämpel för att verksamheten bidrar till hållbar turism. Kan göras på industri- eller destinationsnivå.

Dubbel väsentlighetsanalys

Analys av de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna som företaget påverkar i sin omvärld (inifrån och ut) OCH de hållbarhetsfrågor som företaget påverkas av finansiellt (utifrån och in). Utgår från CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och den ny kraven för hållbarhetsrapportering, ESRS.

Sustainability matrix for tourism

Kartläggning med inventering och identifiering av framför allt er sociala (o)hållbarhet samt prioritering för utveckling. Innebär involvering, lärande och aktivt arbete från personal som kommer ge fördjupad förståelse för den egna verksamhetens hållbarhet och motivera till att gå från ord till handling.