Attraktiva platser med destinations- och platsutveckling

Att skapa attraktiva platser är att jobba med både destinations- och platsutveckling och handlar ytterst om att bli vald av besökare och boende.

Hållbara besöksmål ger generellt sätt ett större, starkare och mer genuin upplevelse som dessutom för många resenärer ger en bra känsla i magen. Varje plats har sina unika gränser för när turismen gynnar och utvecklar och när den antingen är för liten för att kunna bidra till stads- och landsbygdsutveckling eller är för stor så att den skadar, stör och förstör för natur, djur och befolkning.

Järvsö

Besökare kan bli bofasta

Ytterst handlar både destinations- och platsutveckling om att skapa attraktiva platser som människor vill besöka, komma tillbaka till och till slut vilja vi bli bofast på.

Destinationsutveckling måste därför alltid utgå från att skapa bra förutsättningar för befintliga (och potentiella) boende att trivas.

Umeå