Rådgivning för hållbar turism

Hållbarhetsarbete kan kännas övermäktigt och svårnavigerat. Var börja? Vad är värt investeringen och vad har effekt? Kanske viktigast av allt, hur skapa hållbarhet som gynnar affären och våra kunders upplevelser?

Det finns inga enkla svar, och heller inga givna rätt svar. Svaren brukar visa sig i samtalet när det finns utrymme att vrida och vända på det komplexa, möjlighet att se alla aspekter, även de osköna, och faktiskt försöka se verkligheten för vad den är. I det samtalet finns jag för er.

Vägledning och stöd till ledning eller styrelse

Ta in oss i förberedelse-arbetet i framtagandet av underlag till ledning och styrelse. Bjud in oss till lednings- eller styrelse-möten när ni ska diskutera hållbarhet så kan vi vara de externa ögonen med fördjupad expertis som ställer frågor, utmanar och ger råd.

Mentorskap till hållbarhetsansvarig

Vi stöttar den som är ansvarig för hållbarheten men inte har ett bra bollplank pga kompetens- eller resursbrist. Det kan vara en ambitiös men junior hållbarhets-ansvarig. Det kan behövas extra kompetens när den sociala hållbarheten kan utvecklas. Vi är tryggheten som stärker och utmanar.

Styrelsearbete som ledamot eller ordförande

Vi älskar styrning, både i ledning och i styrelse. Om hållbarhetsarbetet ska vara en betydande del av verksamheten då behöver frågorna alltid vara på dagordningen i högsta ledning. I det arbetet kan vi bidra med våra perspektiv, expertis och övertygelse.