Tidslinje – vår historia

Milstolpar, viktiga händelser och uppdrag i urval

2024 Lanserar Move Consulting och utvecklar våra tjänster och erbjudande. Gör bl.a. uppdrag för Region Västerbotten, Region Sörmland och tankesmedjan Futurion.

2023 Börjar jobba heltid för att stötta och stärka aktörer i resebranschen som vill utveckla sitt arbete med social hållbarhet. Blir vald ordförande för Naturturismföretagen. Gör uppdrag för Bommersvik konferens, YH-akademin och Grimslövs folkhögskola.

2022 Debuterar med boken Resenärens makt, går GSTC-utbildning och påbörjar fem månader i Sydostasien med familjen

2021 Blir invald i ECPAT styrelse

2020 Föreläser på Världskulturmuseet i Göteborg

2017 Lanserar konversationskorten Restänk, besöker mitt 60:e land San Marino

2016 Startar bloggen Resa medvetet, reser jorden runt samt bli belönad för Best Travel Initiative

2007 Bor sex månader i Tanzania och får upp ögonen för World Value Surveys kulturkarta

2002 Vinner studieresa till Uganda som breddar och fördjupar min förståelse för världen

1986 Föds och gör min första utlandsresa till Schweiz