Hållbart resande

Hållbart resande, hållbar turism och hållbar besöksnäring är olika ord med olika ingång till en fråga som handlar om en och samma sak: Att besöket på platsen ska nära och inte tära.

Same, same but different. Oavsett resans syfte, oavsett om resan är inom Sverige eller utomlands, oavsett om personen identifierar sig som affärsresenär, semesterfirare eller besökare i annan del av Sverige finns det en sak som förenar dessa: En önskan om att besöka en viss plats. En plats där det finns befolkning, djur och natur att ta hänsyn till och visa respekt för. Det är resenären som är gäst.

Ansvaret för att skapa hållbart resande ligger hos alla. Resenären, företagen, politikerna, investerarna, destinationerna. Den med mer makt får ta mer ansvar.

Mexico

Resenärens makt

Varje enskild resenär har makt över sina egna val inför, under och efter resor. Med kunskap och reflektion kan resenären göra medvetna beslut utifrån den egna värderingskompassen. Det är många resenärer som vill ”göra rätt” när de resor – men hur då när det finns så många olika perspektiv att ta hänsyn till?

Resenärens makt – turism som när och tär är en annorlunda guidebok för dig som tycker om att resa. Den utgår från att alla som reser har makt och valmöjligheter. Makten använder vi till exempel när vi väljer var och när vi reser, vem som tjänar pengar på vårt resande och vilka aktiviteter vi gör. Den här boken är för dig som vill utmana och ta fler aktiva beslut när du reser

Boken Resenärens makt – turism som när och tär